Tilbakemelding

Vi ønsker å forbedre arrangementet av Frostadan.

Under kan du sende oss en melding med din mening om:

  • Hva fungerte bra?
  • Hva kan forbedres?
  • Forslag til neste år

 

5 – 12. august 2018