Bestilling av bodplass

Næringsliv, privatpersoner, lag og foreninger kan få bodplass på bygdadagen 10. august, både i og utenfor Frostahallen og oppe på området ved Vinnatrøa.

Under finnes informasjon om bestilling av bodplass og annonseplass.

Frostadan har bodplass både i og utenfor Frostahallen, og oppe på området rundt Vinnatrøa.

Priser bodplass

Frivillige lag og organisasjoner: kr 500,-

Foretak/privatpersoner som er ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret:

 • Inne i Frostahallen (3 m, 2 bord): kr 500,-
 • Ute 0 – 25 m2: kr 1.000,-
 • Ute 25 – 50 m2: kr 1.500,-
 • Ute 50 – 100 m2: kr 2.500,-

Foretak/privatpersoner som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret:

 • Inne i Frostahallen (3 m, 2 bord): kr 1.000,-
 • Ute 0 – 25 m2: kr 2.000,-
 • Ute 25 – 50 m2: kr 3.000,-
 • Ute 50 – 100 m2: kr 5.000,-

Mer info om bodplassene kan du få hos:

Priser annonseplass

Frostadan tilbyr tre typer annonsering:

 1. Logo på samleannonse for Frostadan i Frostingen
  Maks 10 annonsører – her gjelder prinsippet førstemann til mølla.
  Pris: kr 1.000,-
 2. Logo-annonse på nettsidene til Frostadan med lenke til egen hjemmeside/Facebook. Inkludert er også et eget reklameinnlegg på Facebooksidene til Frostadan med informasjon om hva dere viser fram på standen. Tekst og bilde/video må på eget initativ sendes post@frostadan.no innen 1.juni 2019.
  Pris: kr 300,-
 3. Mulighet til selv å publisere inntil 3 egne reklameinnlegg i Facebook-arrangementet Frostadan 2019 gjennom å få status som medredaktør.  Dette krever at man har egen Facebook-side. Eget profilbilde vil da også vises i arrangementet.
  Pris: kr 200,-

Mer info om annonsering kan du få hos:

Presentasjoner

Frostadan ønsker å høre om det er interesse blant utstillerne for å kunne gi en presentasjon av virksomheten/tjenester/produkter i et eget delarrangement på kvelden fredag 9.august eller i løpet av salgsmessa lørdag 10.august.

Frostadan tar opp til diskusjon om hvordan dette kan gjøres med de utstillerne som melder interesse – se eget punkt på bestillingsskjemaet.

Bestilling

Bestilling av bodplass og annonseplass gjøres ved å bruke følgende skjema:

Er virksomheten registrert i Merverdiavgiftsregisteret? (Gjelder ikke lag og foreninger)

Velg hvor du vil ha bodplass

For bod ute - velg ønsket størrelse

Jeg trenger tilgang på strøm
JaNei

Jeg vil ha logo på annonse for Frostadan i Frostingen (kr 1.000)
JaNei

Jeg vil ha logo-annonse på nettsidene til Frostadan (kr 300)
JaNei

Jeg vil publisere egne reklameinnlegg i Facebook-arrangementet for Frostadan (kr 200)
JaNei

Jeg melder interesse for å delta med presentasjon av virksomheten i et eget delarrangement
JaNei